grass-animals-horse-9582.jpg

Provtagning

Vita Diff - En vita diff kollar man för att ha mer information om hästens hälsostatus.  Man kollar vita och röda blodkroppar, hematokrit , hemoglobin, etc. I kliniken kan vi också kolla muskelvärden, lever- och njurvärden.

En vita diff i kombination med SAA ger en komplett bild av infektionen.

Med dessa prover kan vi ha ett snabbt svar här i kliniken, alla andra prover skickar vi iväg till olika labboratorier både i Sverige och utomlands.

SAA (Serum Amyloid A) - Är en akutfas protein vad frigörs i kroppen pga en inflammation. SAA stiger fort när hästens kropp reagerar på en inflammation, efter t.ex ett virus eller en bakteriell infektion. Med en infektion är hästens immunförsvar aktiverat och levern blir stimulerad att bilda SAA. SAA frigörs i blodet ca 16 timmar efter infektionen, sen stiger de till maxvärde i 36-46 timmar och ligger kvar högt så länge inflammationen finns kvar.

Vi kan analysera SAA direkt i kliniken.

Träckprov - Ni kan komma och lämna färsk träck (3 bollar) i en påse till oss på kliniken så kan vi kolla efter maskägg med vårt mikroskop.