grass-animals-horse-9582.jpg

Vaccination och regler

Nedan kan du läsa mer om vaccination för hästar och de vaccinationsregler som finns vid tävlingar. Om du behöver vaccinera din häst, eller vill rådfråga kring vaccinationer, hjälper vi på Hästkliniken självklart till.

Vaccination mot hästinfluensan

Svensk Ridsport
För att få tävla behöver hästen vara grundvaccinerad. Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. Därefter ska hästen revaccineras (R) inom 365 dagar för att vara startberättigad.
För att få starta måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

Svensk Travsport
För att få tävla behöver hästen vara grundvaccinerad. Grundvaccination innebär två vaccinationer (A + B) med ett intervall av 21-92 dagar och därefter är hästen anmälningsberättigad. Därefter ska hästen revaccineras (R) senast inom 365 dagar för att vara fortsatt anmälningsberättigad.

Observera - hästar födda 2006 eller tidigare omfattas inte av regeln för grundvaccinering utan behöver endast uppvisa giltig vaccination senaste 365 dagarna.

Finsk Travsport
För att få tävla i Finland gäller samma regler som i Sverige angående grundvaccinationen. Det som skiljer sig är att det får gå fyra veckor över tiden med revaccineringen (R).

FEI
För att få tävla FEI behöver hästen vara grundvaccinerad. Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar.
Efter det behöver hästen en ny vaccination inom sju månader och nästa vaccination inom 365 dagar.

Överskrida tiden
I fall det gått längre tid än 92 dagar mellan vaccination A och B krävs en ny A-vaccination. I fall det har gått kortare tid än 21 dagar räknas det som en ny A-vaccination.
I fall det har gått mer än 365 dagar gått mellan B-vaccination och R-vaccination eller mellan två R-vaccinationer inträder startförbud. Hästen behöver dock inte börja om med A-vaccination om R-vaccination görs inom 21 dagar. Överskrids denna gräns på 21 dagar måste hästen åter grundvaccineras och börja om med en A-vaccination.
OBS! Det är en svensk regel att man får överskrida tiden med 21 dagar. Vid internationella tävlingar är du inte startberättigad om du överskridit 365 dagar.

 

Andra vaccinationer

Virusabort/ EHV-1
Vaccin mot virusabort är vanligt i Sverige och ges till hästen i femte, sjunde och nionde månaden under dräktigheten. Vaccinet ger cirka 60-75 procent skydd mot kastning om man gett alla tre gånger. Vi rekommenderar att man, även om man gett vaccinationen, ser till att skydda dräktiga ston från smitta.

Botulism
Bakterien "Clostridium botulinum" finns naturligt i jorden och kan bilda giftiga toxiner som orsakar den dödliga sjukdomen botulism. Bakterien växer i syrefri miljö, till exempel i ensilagebalar där jord eller kadaver av misstag kommit med i balen, och kan då även bilda toxin.

Om man vill vaccinera mot botulism gör man först en grundvaccinering som består av tre vaccineringar med fyra veckors mellanrum och därefter vaccinerar man en gång per år.