Ligament-, led- och senskada

Utöver behandling med antiinflammatioriska och smärstillande läkemedel kan vi även erbjuda biologisk regenerativa metoder och andra fysioterapeutiska behandlingar för din häst. Tänk på att vid olika behandlingar kan det tillkomma en startkarens för din häst.

PRP (Platelet-rich plasma) – En regenerativ metod som används för sen- och ligamentskador där vi vill påskynda läkprocessen.
Vi börjar med att ta av hästens eget blod och behandlar det genom att koncentrera och aktivera blodplättarna. Dessa innehåller en stor mängd ämnen med gynnsamma inverkningar på läkningsprocessen som man vill komma åt. När det är gjort injicerar vi det direkt i det skadade området och det påskyndar kroppens egen läkning av skadan.

IRAP (Interleukin-1 receptor antagonisk protein) – En regenerativ metod som används vid behandling av ledinflammationer. Behandlingen utförs exempelvis som uppföljning av en kortisonbehandling, vid en ledbroskskada där vi inte vill sätta in kortison eller i förebyggande syfte.
Interleukin-1 är ett ämne som bildas i inflammerade leder och syftet med behandlingen är att stoppa den skadliga påverkan på leden. Vi börjar med att ta en del av hästens blod, inkubera det i ett dygn och därefter utvinner vi plasman från blodet som innehåller ämnen som stoppar interleukin-1. När det är gjort injicerar vi det direkt i det skadade området och det påskyndar kroppens egen läkning av inflammationen.

iPRF (Interleukin platelet rich fibrin) - iPRF är den absolut senaste generationen av regenerativ behandlingar utvunnet ur hästens eget blod, som vi använder vid behandling av led- och senskador.
Det vi gör är att vi tar en del av hästens blod och sätter det i speciell centrifug som centrifugerar blodet i horisontell riktning i relativt låg hastighet. Med hjälp av detta får vi alla nyttiga inflammationsdämpare och inte bara enstaka proteiner som med ex. IRAP. Efter behandlingen av blodet injicerar vi det direkt i det skadade området vilket påskyndar kroppens egen läkning av skadan.

Laser – En behandling som kan användas både i behandlande och förebyggande syfte vid exempelvis sen- och ledskador och inflammationer. Lasern används oftast direkt på skadeområdet, men är även framgångsrik vid behandling av triggerpunkter. Behandlingen har en läkande effekt på cellnivå och minskar inflammationer och smärtan, samt påskyndar läkningsprocessen.

Shockwave / Stötvåg – En behandling som är lämpligt för ligamentskador, senskador, stressfakturer och muskelskador.
Genom en applikator genereras stötvågor som transporteras in i smärtområdet. Stötvågorna stimulerar läkningsprocessen och har en smärtstillande och antiinflammatorisk effekt. Oftast behövs några behandlingar med någon veckas intervall för bästa resultat. Behandlingen går fort att utföra och brukar inte ta mer än 10 minuter.