Besiktning

En besiktning utförs vanligen då en häst ska säljas eller köpas, men kan även ske i samband med utlåning eller införsäkring. En besiktning med dess intyg är en färskvara och ger endast en bild av hästens status den dagen då besiktningen utförs. Du som köpare bör välja en veterinär du har förtroende för och det är viktigt att du deltar vid besiktningen.

Under själva besiktningen undersökt hela hästen, dess allmäntillstånd och exteriör. Veterinären känner och tittar igenom hela hästen – muskulatur, senor, leder, ögon och tänder samt lyssnar på hjärta och lungor. Vi tittar sedan på hästen i skritt och trav utan påverkan och därefter gör böjprov på alla fyra benen.
Som köpare kan du även välja att hästen skall röntgas i och med en besiktning då görs det efter böjprovet.

När besiktningen slutförts går vi igenom protokollet och diskuterar eventuella fynd med köpare och säljare.