Rehab

Rehabilitering är ofta en förutsättning för att undvika återfall vid skada och få en häst som är hållbar över tid. Den skapar bra förutsättningar för god läkning och ökar chansen att din häst kan återgå fullgod funktion efter en skada.

Behandlingarna kan bestå av fysioterapi, massage, laser, shockwave/stötvåg, stretchning och dry needling. Aktiv eftervård är en stor del av behandlingen och du som hästägare får instruktioner om hur du kan fortsätta behandlingen hemma så som individuellt träningsschema, strech- och massageövningar samt skoningsinstruktioner.

Rehabiliteringen kan antingen utföras av veterinärer på kliniken eller med hjälp av vår samarbetspartner Tomas Forsberg som kommer till kliniken ungefär en gång per månad. Tomas är utbildad fysioterpeut med 17 års erfarenhet och du kan läsa mer om honom här.

För bokning ta kontakt med kliniken.