Endoskopi (luftvägsproblematik)

Om hästen har luftvägsproblem visar det sig oftast med hosta, onormala andningsljud eller nedsatt prestation. Vid misstanke om sjukdomar som exempelvis struppipning, bronkit eller halsinflammation kan vi göra en endoskopi, vilket innebär att vi går ner med en kamera i halsen och kollar efter avvikelser.

Vi har även möjlighet att göra videoendoskopi medan hästen arbetar. Då används en trådlös teknik för videoöverföring till ett minneskort som veterinären sedan stoppar in i datorn för att kunna se den inspelade filmen efter hästen tränat klart. Detta ger oss en bättre möjlighet att upptäcka prestationsnedsättande tillstånd i de övre luftvägarna.