Hältutredning

Det är vanligt att hästar drabbas av rörelseproblem som visar sig i form av hälta, nedsatt prestation eller ovillighet vid ridning och körning. I dessa fall arbetar vi systematiskt för att lokalisera problemet: Veterinären börjar med att palpera hästen för att upptäcka eventuell svullnad, värme eller ömhet. Därefter genomförs en rörelsekontroll i skritt och trav på både rakt och böjt spår. Rörelsekoll kan också utföras medan du kör eller rider hästen.

Vi brukar oftast även göra böjprov som ett sätt att testa olika leders smärtkänslighet och funktion. Om vi upptäcker hälta efter böjning kan vi utföra bedövningar både i led och underhud för att utreda var smärtan kommer ifrån. Vid misstanke om ben- eller senskador tas röntgenbilder eller ultraljud för att lokalisera skadan och därefter bedöma behandling.