Ultraljud

Med ultraljud kan man, till skillnad från med röntgen, närmare undersöka olika mjukdelar/organ.

Vi använder ultraljud när vi vill ha en bild av mjukdelar och när vi vill se hur organ fungerar. Ultraljud är en avancerad form av bilddiagnostik där man kan få rörliga bilder av hästens mjukdelar. Undersökningen är helt smärtfri och ofarlig för djuret.

Med ultraljud kan man undersöka olika organ och även se benytan på vissa områden. Vi kan även undersöka bäcken och utföra gynundersökning vid exempelvis dräktighet.

Vi utför även otropediska ultraljudsundersökningar där vi tydligare kan se muskler, senor och leder vid exempelvis hältutredningar.