grass-animals-horse-9582.jpg

Biologisk-regenerativ behandling

PRP - Platelet-Rich Plasma

Används för sen- och ligamentskador där man vill påskynda läkningsprocessen. Vi börjar med att ta hästens eget blod och behandlar det genom att koncentrera och aktivera blodplättarna, som innehåller en stor mängd ämnen med gynnsam inverkan på läkningsprocessen, därefter injekterar man det direkt i det skadade området vilket påskyndar kroppens egen läkning av skadan.

IRAP - Interleukin-1 Receptor Antagonisk Protein

Används vid behandling av ledinflammationer. Interleukin-1 är ett ämne som bildas i inflammerade leder och syftet med behandlingen är att stoppa den skadliga påverkan på leden. Ämnet som stoppar interleukin-1 utvinner vi från hästens eget blod genom att ta ca. 60ml blod, inkubera det i ett dygn och sedan utvinna plasman från blodet och införa det på nytt i hästen.

IRAP-behandling utförs exempelvis som uppföljning av en kortisonbehandling, vid en ledbroskskada där man inte vill sätta in kortison eller i förebyggande syfte.

iPRF - interleukin platelet rich fibrin 

iPRF är den absolut senaste generationen av regenerativ medicin utvunnet ur hästens eget blod. Det gör man genom att ta en del av hästens blod och centrifugerar det i speciell centrifug som centrifugerar blodet i horisontell riktning

Med detta kan man behandla både led– och senskador.

Fördelen med iPRF jämfört med andra regenerativa metoder är att det visat sig vara mycket mer effektiv på både led och senskador.