Operationer

Vår kirurg Dylan Gorvy kommer hit ca var 4e vecka. Dylan är just nu chefsveterinär på hästkliniken vid SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) och har lång erfarenhet, Läs mer om honom HÄR. Vi söver hästarna under allmän gasanestesi.

Att tänka på inför operation.

Några av de operationerna vi kan utföra är

  • Artroskopi: koll av led via titthålsoperation t.ex för att ta ut lösa benbitar.
  • Tenoskopi: Koll av sen/senskidor via titthålsoperation.
  • Laparoskopi: titthålsoperation av buk.
  • Kastration (liggande)
  • Enkel fraktur fixering
  • Navelbråck
  • Halsoperationer både liggande under anestesi eller stående, eventuellt med laser.
  • Griffel/överbensskador

För prisuppgift och bokning ta kontakt med kliniken.