grass-animals-horse-9582.jpg

Provtagning

Förutom de prover vi analyserar här på kliniken skickar vi även prover för analys hos externa labb,  bland annat till IDEXX och SLU.

Vita Diff - En vita diff kollar man för att ha mer information om hästens hälsostatus.  Man kollar vita och röda blodkroppar, hematokrit , hemoglobin, etc. I kliniken kan vi också kolla muskelvärden, lever- och njurvärden.

En vita diff i kombination med SAA ger en komplett bild av infektionen.

Med dessa prover kan vi ha ett snabbt svar här på kliniken, alla andra prover skickar vi iväg till olika labboratorier både i Sverige och utomlands.

SAA (Serum Amyloid A) - Är ett akutfas protein som frigörs i kroppen pga en inflammation. SAA stiger fort när hästens kropp reagerar på en inflammation, efter t.ex ett virus eller en bakteriell infektion. Med en infektion är hästens immunförsvar aktiverat och levern blir stimulerad att bilda SAA. SAA frigörs i blodet ca 16 timmar efter infektionen, sen stiger de till maxvärde i 36-46 timmar och ligger kvar högt så länge inflammationen finns kvar.

Vi kan analysera SAA direkt på kliniken.

Fibrinogen - Är ett akutfasprotein och ökar vid inflammatoriska processer, Detta kan hjälpa till att diagnostisera infektioner i kroppen. I samband med SAA och vita diff kan man följa en infektion och effekten av en behandling. 

Blodprov Häst Panel (Profil) - Här kan vi kolla Lever, Njurar och muskelvärden.

Träckprov -  Ni lämnar in en påse med ca 3 bollar träck som ska ha hästens namn, ägarens namn och telefonnummer på påsen.  

Vi kollar då så fort vi kan träckprovet i vårt mikroskop där vi letar efter eventuella maskägg, denna metod kallas Mcmaster.

Ifall hästen behöver avmaskningsmedel kan ni antingen få med er från kliniken eller så kan vi skriva ut recept.