Gastropskopi (magproblematik)

De flesta hästar visar inga, eller väldigt subtila, symptom vid magsår. De symptom som kan uppvisas är nedstämdhet eller humörsvängningar, visar obehag vid sadling, nedsatt aptit, nedsatt prestation, svårt att hålla hull och att hästen ligger ner mer än vanligt. Kolik kan uppstå i vissa fall.
Vid misstanke av exempelvis magsår kan vi göra gastroskopi. Hästen får en dos sedering för att slappna av och därefter går vi ner med en slang med en kamera på toppen via näshålan, genom matstrupen och ner i magsäcken.
Inför en gastroskopiundersökning måste hästen vara på fastande mage vilket betyder 16 timmar utan mat och 3-4 timmar utan vatten.